Przedszkole im. Janusza Korczaka w Tychach

            Przedszkole czynne od poniedziałku do piątku

od godz. 6.00 do godz. 17.00

Dyrektor: mgr Lidia Celmer

Ogólna liczba dzieci: 200

Przedszkole Nr 21 znajduje się na obrzeżach miasta Tychy. Nasza placówka położona jest blisko jeziora Paprocańskiego i lasu.

Takie usytuowanie przedszkola pozwala nam na podejmowanie szeregu działań, które pozwalają podtrzymywać i wzmacniać naturalny kontakt dzieci z przyrodą.

Odbywające się w tych miejscach zajęcia edukacyjne, wycieczki, spacery               i obserwacje pogłębiają wiedzę ekologiczno – przyrodniczą wychowanków Przedszkola Nr 21.

W przedszkolu prowadzone są dla wszystkich dzieci zajęcia rytmiczne,  język angielski, katecheza.

W chwili obecnej przedszkole w realizacji swoich podstawowych funkcji: wychowawczej, edukacyjnej i opiekuńczej dysponuje:

  1. Ośmioma nowoczesnymi salami dydaktycznymi połączonymi bezpośrednio z łazienkami dla dzieci.
  2. Salką relaksacyjną zwaną „Śmiecholandią”.
  3. Gabinetem dla specjalistów (psycholog, logopeda).
  4. Pomieszczeniami administracyjnymi.
  5. Gabinetem dyrektora.
  6. Pomieszczeniami kuchennymi z zapleczem magazynowym.

     Przedszkole posiada ładny, o dużej powierzchni ogród, wyposażony  w sprzęt oraz urządzenia do zabaw i ćwiczeń ruchowych dzieci.  Ogród na bieżąco jest modernizowany.

W ramach programu „Małe ogródku” na terenie ogrodu przedszkolnego znajduje się mały ogródek hodowlany. Nauczycielki wraz z dziećmi sadzą  w niej warzywa, które są wykorzystywane przez panie kucharki do różnorodnych potraw.

W przedszkolu panuje życzliwa i przyjazna atmosfera. Wszyscy starają się dobrze wypełniać powierzone obowiązki, nie brakuje w codziennej pracy humoru. Relacje między poszczególnymi członkami zespołu są serdeczne. Poprawiamy atmosferę poprzez integracyjne spotkania przedszkolaków, popołudniowe spotkania z dziećmi i rodzicami, wspólne warsztaty z dziećmi i rodzicami w przedszkolu. Staramy się by „zadowoleni rodzice przyprowadzali do nas uśmiechnięte dzieci” Zależy nam na tym, by dzieci czuły się  bezpiecznie i z radością spędzały czas bawiąc się i ucząc.

 

motylek

Nasze Przedszkole współpracuje ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole „Małopolska”
Copyright ©2020 .