Przedszkole im. Janusza Korczaka w Tychach

 Przedszkole czynne od poniedziałku do piątku

od godz. 6.00 do godz. 17.00

Dyrektor: mgr Lidia Celmer

Ogólna liczba dzieci: 200

 

Przedszkole nr 21 im. Janusza Korczaka  znajduje się na obrzeżach miasta Tychy. Nasza placówka położona jest blisko Jeziora Paprocańskiego i lasu.

 

Takie usytuowanie przedszkola pozwala nam na podejmowanie szeregu działań, które pozwalają podtrzymywać i wzmacniać naturalny kontakt dzieci z przyrodą.

 

Odbywające się w tych miejscach zajęcia edukacyjne, wycieczki, spacery
i obserwacje pogłębiają wiedzę ekologiczno – przyrodniczą naszych wychowanków.

 

W przedszkolu dla wszystkich dzieci  prowadzone są zajęcia rytmiczne
i język angielski oraz katecheza dla przedszkolaków, których rodzice/opiekunowie wyrazili chęć uczęszczania dziecka na te zajęcia. 

Nasze przedszkole, realizując swoje podstawowe funkcje: wychowawczą, edukacyjną i opiekuńczą – dysponuje:

 

1. Ośmioma nowoczesnymi salami dydaktycznymi połączonymi bezpośrednio z łazienkami dla dzieci.

2. Salką relaksacyjną zwaną „Śmiecholandią”.

3. Gabinetem dla specjalistów.

4. Pomieszczeniami administracyjnymi.

5. Kancelarią dyrektora.

6. Pomieszczeniami kuchennymi z zapleczem magazynowym.

 

     Przedszkole posiada piękny ogród o dużej powierzchni, który wyposażony  w sprzęt oraz urządzenia do  ćwiczeń ruchowych i zabaw
dla dzieci.  

W przedszkolu panuje życzliwa i przyjazna atmosfera. Wszyscy starają się dobrze wypełniać powierzone obowiązki, a w codziennej pracy nie brakuje humoru. Relacje między poszczególnymi członkami zespołu są serdeczne.

 

Dobrą atmosferę kształtują integracyjne spotkania przedszkolaków
(Dzień Przedszkolaka, „Dzień KEN” itp), popołudniowe spotkania nauczycieli, dzieci i rodziców. Staramy pracować się tak, by zadowoleni rodzice przyprowadzali do nas uśmiechnięte dzieci.

Zależy nam na tym, by dzieci bawiąc się i ucząc w naszej placówce były zdrowe, czuły się  bezpiecznie i szczęśliwe 🙂

 

motylek

Nasze Przedszkole współpracuje ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole „Małopolska”