Aby oswoić dzieci z przedszkolem i kadrą organizujemy w ramach „Projektu Adaptacyjnego” spotkania dla dzieci oraz ich rodziców. Spotkania odbywają się w soboty maja. Dokładniejsze informacje dotyczące tych spotkań są umieszczane wcześniej w formie ogłoszenia na drzwiach przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola. W czasie tych spotkań można pozwiedzać przedszkole, zasięgnąć informacji, wspólnie się pobawić. Są to bardzo cenne chwile zarówno dla dzieci jak i ich rodziców, dlatego serdecznie zapraszamy.

Zasady rekrutacji do rpzedszkola

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

  • w szczególnych przypadkach dyrektor może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

2. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola, nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

3. Rekrutacja do przedszkola odbywa się na podstawie:

  • Ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. Dz. U. z 2014r. poz. 7 o zmianie ustawy o          systemie  oświaty oraz niektórych innych ustaw.
  • Uchwały Rady Miasta Tychy.

4. Dzieci niebędące obywatelami polskimi są przyjmowane do przedszkola na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

5. Rodzice / prawni opiekunowie / dziecka określają czas przebywania dziecka w przedszkolu oraz ilość posiłków zawierając umowę cywilno – prawną.
Copyright ©2017 .