Kadra pedagogiczna Przedszkola nr 21 to nauczyciele z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi. Obecnie 11 nauczycielek posiada stopień nauczyciela dyplomowanego jedna nauczycielka stopień nauczyciela mianowanego, 5 nauczycielek ukończyło studia podyplomowe. Rada pedagogiczna to zespół wykształconych i kreatywnych pedagogów, którzy dbają o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. To osoby, które systematycznie uczestniczą w kursach, warsztatach metodycznych i konferencjach. W swojej pracy wdrażają nowatorskie metody pracy w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań, uzdolnień i sprawdzania postępów dziecka.  Towarzyszą dziecku w jego indywidualnym rozwoju, niosą pomoc i wspierają w trudnych sytuacjach.

Nad pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli czuwa Dyrektor, który dzieli się z nauczycielami swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym.

mgr Lidia Celmer – Dyrektor Przedszkola nr 21

Grono pedagogiczne

mgr Danuta Balicka

lic. Alicja Celmer

mgr Kinga Duda

mgr Barbara Florek

mgr Barbara Kańtor

mgr Alicja Lempa-Wantuch

mgr Danuta Marek

lic. Martyna Mołek

mgr Jolanta Nofińska

mgr Maria Popek

mgr Anna Potstada

mgr Joanna Rudnik

mgr Jolanta Skrzek

mgr Renata Sobień

mgr Joanna Szarowicz

mgr Małgorzata Zawila

mgr Renata Zoruk

mgr Patrycja Olendzka – nauczyciel religii

Personel administracyjno – usługowy dba o to aby przedszkole dobrze funkcjonowało również w pozostałych sferach działania.

Czasem dzieciom trzeba wytrzeć nos, poprawić zmierzwione od zabaw włosy, pomóc skorzystać z toalety, pomóc przy jedzeniu gdy wyjątkowo uparta łyżka nie potrafi dotrzeć do ust. Małe dzieci napotykają na wiele trudności z którymi ciężko im sobie poradzić bez rodziców, dlatego w najmłodszych grupach pomagają pedagogom panie: Barbara Stempniewicz i Anna Zioło – Filipek.

Pani Agnieszka Jesionek zawiaduje szatnią i nikt tak jak ona nie radzi sobie z tym tak dobrze. Pomaga przebrać się dzieciom, znajduje pozamieniane miejscami kurtki, sprowadza jednocześnie kilkoro dzieci z kilku grup w czasie krótszym niż mgnienie oka, tak aby żaden rodzic nie musiał czekać zbyt długo na swoją pociechę. Dodaje otuchy przedszkolakom, gdy rano któremuś zakręci się łza w oku po rozstaniu z mamą.

Niestety krasnoludki nie chcą sprzątać sal, a przedszkolaki mają to do siebie, że zostawiają po sobie różne ślady i po zabawie i po jedzeniu. Żeby następnego dnia mogły jednak przyjść do czystej, ładnej sali, ktoś o ten ład i porządek musi zadbać. W naszym przedszkolu dbają o to panie: Krystyna Rybka, Beata Rokacz, Barbara Jasińska, Małgorzata Kozłowska, Monika Peikert

Niejadki? Nie w naszym przedszkolu! U nas takie pyszności przygotowują panie kucharki Barbara Lech, Sylwia Wałkowicz oraz Krystyna Szyroki że przedszkolakom tylko uszy się trzęsą przy jedzeniu. A najedzone przedszkolaki to przedszkolaki pełne energii i chętne do zabawy i nauki.

Bez pieniążków niestety nie da się wiele zrobić. O finanse i zakupy dba w naszym przedszkolu
st. intendent pani Jadwiga Nowak i pom. administracyjna Irmina Stefańska. Pilnują aby na wszystko starczyło i aby wszystko było, a to nie lada wyczyn.

 

Jedyny mężczyzna wśród tylu pań to pan Leszek –  konserwator, „złota rączka”, spec od wszystkich trudnych misji, który dba o to aby wszelkie usterki były w przedszkolu tylko wspomnieniem.
Copyright ©2019 .