LISTOPAD

 

OŚRODKI TEMATYCZNE:

 Dbamy o zdrowie

Polska to mój kraj

Urządzenia elektryczne

Ciągle pada – szaruga jesienna

Kto to jest górnik?

 

 
Copyright ©2017 .