Luty w Motylkach

 • Odkrywamy świat muzyki
 • Jak powstają obrazy i rzeźby ?
 • Idziemy do teatru 
 • Jesteśmy artystami

Osiągnięcia i sukcesy dziecka :

 • uważnie słucha, wypowiada się nt. jego treści,
 • rozwiązuje zagadki,
 • wyraża muzykę ruchem,
 • wykonuje pracę plastyczną w zespole,
 • rozwija wyobraźnię,
 • powtarza tekst z różnym natężeniem głosu,
 • sprawnie porusza się, pokonuje przeszkody,
 • przelicza w zakresie 10,
 • wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne,
 • rozpoznaje kierunek linii melodycznej,
 • zna znaczenie słowa artysta,
 • opisuje obrazy,
 • rozwija umiejętności aktorskie,
 • wyjaśnia znaczenie słów związanych z teatrem,
 • potrafi dopasować rekwizyt i postać do bajki,
 • wyzwala aktywność ruchową i twórczą,

„Nazwy miesięcy” E. M. Skorek

Jakie miesiące
w roku mamy?
Czy wszystkie nazwy
miesięcy znamy?

Komu nie sprawi
trudu zadanie,
niech rozpoczyna
ich wyliczanie.

Powietrza dużo
buzia nabiera
i na wydechu
nazwy wymienia:
styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec,
lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień.
Jeśli za trudne
było zadanie,
ćwicz dalej z nami
to wyliczanie:
styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj , czerwiec,
lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień.
Copyright ©2020 .