Przedszkole jest otwarte od 6:00 do 17:00

W godzinach 6.00 – 8.00

 • schodzenie się dzieci,
 • zabawy swobodne w kącikach zainteresowań: konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczna,
 • prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym,
 • zabawy dydaktyczne  z małym zespołem bądź indywidualnie,
 • rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci.

W godzinach 8.00 – 9.30

 • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci – zabawy dowolne,
 • zabawy rozwijające mowę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą  dzieci,
 • śniadanie-kształtowanie nawyków higienicznych i czynności samoobsługowych.

W godzinach 9.30 – 11.30

 • zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego wyzwalające aktywność dziecka a różnych sferach rozwoju,
 • gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze i porządkowe organizowane w przedszkolu lub w terenie,
 • spacery i wycieczki –obserwacje przyrodnicze,
 • zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań,

W godzinach 11.30 – 13.00

 • obiad -kształtowanie nawyków higienicznych i czynności samoobsługowych,
 • zajęcia inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci    w    sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, językowej, matematycznej,
 • zabawy i ćwiczenia w grupach z uwzględnieniem zainteresowań dzieci,
 • praca indywidualna lub grupowa o charakterze kompensacyjnym,***  W grupie dzieci 3 – letnich „Maleństwa”  po obiedzie dzieci leżakują.

W godzinach 13.00 – 17.00

 • zajęcia programowe o charakterze poszerzającym,
 • opowiadanie lub czytanie bajek, zabawa w teatr,
 • zabawy uspokajające i relaksujące,
 • spacer, zabawy w ogrodzie lub w kącikach zainteresowań,
 • zajęcia dodatkowe,
 • podwieczorek,
 • prace z dzieckiem zdolnym i z dzieckiem wymagającym wspomagania,
 • zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe,
 • zabawy w kącikach zainteresowań według wyboru dzieci.