Nauczycielki grup:

Maleństwa – 3 latki:

mgr Barbara Florek
lic. Alicja Celmer

w tym miesiącu…

Motylki – 4-latki

Wychowawcy:

mgr Alicja Lempa-Wantuch
mgr Kinga Duda

w tym miesiącu…

Tygryski – 3-latki

Wychowawcy:

mgr Joanna Szarowicz
mgr Barbara Kańtor

w tym miesiącu…

Pszczółki – 6-latki

Wychowawcy:

mgr Joanna Rudnik
mgr Maria Popek

w tym miesiącu…

Kangurki – 5-latki

Wychowawcy:

mgr Danuta Balicka

lic. Martyna Mołek

w tym miesiącu…

Puchatki – 6-latki

Wychowawcy:

mgr Małgorzata Zawila
mgr Renata Sobień

w tym miesiącu…

Sowy –  5, 5-latki

Wychowawcy:

mgr Danuta Marek
mgr Renata Zoruk

w tym miesiącu…

Króliczki – 4-latki

Wychowawcy:

mgr Anna Potstada
mgr Jolanta Skrzek

w tym miesiącu…

motylek
Copyright ©2019 .