Od 2015 roku prowadzimy aktywną współpracę międzynarodową w ramach projektu e-Twinning.

Działania te mają na celu:

 • uświadomienie dzieciom, iż na świecie istnieją inne kraje,
 • rozwój tolerancji w stosunku do innych nacji, kultur, tradycji,
 • zrozumienie konieczności uczenia się języka angielskiego,
 • podniesienie motywacji do nauki wyżej wymienionego języka,
 • wymianę informacji.

Dotychczas podejmowane tematy to:

–     Cztery pory roku w przedszkolu.

–     Ważne uroczystości przedszkolne.

–     Drogocenna woda.

 • Kolory i kształty.
 • Święta narodowe wyrażone poprzez twórczość dziecka.
 • Tradycyjne dekoracje bożonarodzeniowe.

Współpracowaliśmy już z przedszkolami:

 • na Litwie,
 • w Grecji,
 •  Rumunii,
 •  Turcji,
 •  Hiszpanii,
 •  na Malcie,
 • we Włoszech,
 •  na Słowacji,
 •  w Estonii,
 •  Bośni i Hercegowinie,
 •  w Wielkiej Brytanii,
 •  w Chorwacji.

Prowadzimy również kronikę współpracy międzynarodowej, w której umieszczamy wybrane zdjęcia, prace naszych przedszkolaków oraz prace dzieci nadesłane do nas zza granicy.
Copyright ©2020 .