CZERWIEC W GRUPIE „MOTYLKI”

 

 

Ośrodki tematyczne:

1.2. TAKIE SAME I INNE
3. NA NASZYM PODWÓRKU
4. NADSZEDŁ CZAS WAKACJI

 

 

Osiągnięcia dzieci:

– rozpoznaje ludzi innych ras,
– wymienia cechy przyjaciela,
– zauważa i obserwuje zmiany w przyrodzie,
– wymienia oznaki lata,
– rozpoznaje i nazywa kulę,
– wykonuje pracę w różnych technikach plastycznych,
– świadomie wykorzystuje swoje zmysły,
– potrafi skoncentrować swoją uwagę na jednym zadaniu i
poprawnie je wykonać,
– rozpoznaje dany przedmiot poprzez węch, dotyk, smak,
– bawi się i śpiewa wspólnie z innymi, gra na instrumentach
perkusyjnych
– rozwija sprawność manualną,
– składa w całość pocięte obrazki,
– tworzy akompaniament do piosenki,
– odczytuje wyrazy,
– szanuje i dba o książki,
– zna znaki mniejszości, większości, równości,
– segreguje, przyporządkowuje,
– tworzy mapę skojarzeń,
– potrafi precyzyjnie wykonać ćwiczenie ruchowe,
– zna zasady bezpiecznego zachowania nad wodą, w górach,
na ulicy, w domu.

 

 

Piosenka :

„Nasze uszy słyszą świat”

1. Każdy z nas ma dwoje oczu,
  które widzą wszystko, widzą wszystko.
  Błękit nieba, biały domek,
  zieleń traw i listków, traw i listków.
 Ref: Uszy słyszą ptaków śpiew,
  dzwonki deszczu, granie drzew.
  A nad stawem chmury żaby,
  nasze uszy słyszą świat!

2.   Każdy z nas ma jeden nosek,
  do wąchania kwiatków, do wąchania.
  Czasem także do kichania, do kichania,
  lecz na szczęście rzadko.
Ref.: Uszy słyszą….

 

Wiersz : 

Jan Brzechwa „Tydzień”

Tydzień dzieci miał siedmioro:
Niech się tutaj wszystkie zbiorą!
Ale przecież nie tak łatwo
Radzić sobie z liczną dziatwą:
Poniedziałek już od wtorku
Poszukuje kota w worku,
Wtorek środę wziął pod brodę:
Chodźmy sitkiem czerpać wodę.
Czwartek w górze igłą grzebie
I zaszywa dziury w niebie.
Chcieli pracę skończyć w piątek,
A to ledwie był początek.
Zamyśliła się sobota:
Toż dopiero jest robota!
Poszli razem do niedzieli,
Tam porządnie odpoczęli.
Tydzień drapie się w przedziałek:
No a gdzie jest poniedziałek
Poniedziałek już od wtorku
Poszukuje kota w worku –
I tak dalej…

 

W tym tygodniu na Religii:

W tym tygodniu na Języku Angielskim: