Znalezione obrazy dla zapytania dzien otwarty

Drodzy Rodzice !!!

Ogólne zebranie z rodzicami odbędzie się 4 WRZEŚNIA, godz. 17:00. Po zebraniu ogólnym – spotkania w grupach.

motylek

Drodzy Rodzice !!!

Zapraszamy Rodziców z dziećmi 3 letnimi rozpoczynającymi w tym roku edukację przedszkolną na dzień otwarty, który odbędzie się
w przedszkolu 29 sierpnia w godzinach 15.00 – 17.00.
[ Prosimy o przyniesienie obuwia zmiennego ]

motylek

ROK SZKOLNY 2018/2019

UWAGA

Dnia 22 maja w naszym przedszkolu odbędzie się spotkanie z autorem książek dla dzieci – z panem Michałem Jankowiakiem. 

Po spotkaniu w godzinach popołudniowych będzie możliwość zakupu książek jego autorstwa.

motylek

INFORMACJA DLA RODZICÓW

STRAJK NAUCZYCIELI NASZEGO PRZEDSZKOLA  TRWA NADAL

 

Dyrektor Przedszkola  informuję, że istnieje możliwość zapewnienia od dnia 25 kwietnia opieki dla  150 dzieci w godzinach 6.00 do 17.00.  Decyduje kolejność zgłoszenia w przedszkolu.

     Jednocześnie informuję, że trwają zapisy na 29,30 kwiecień i 2 maja.

motylek

 

Szanowni Rodzice!

W związku z ogólnopolskim strajkiem nauczycieli od 8 kwietnia br. do odwołania, nastąpią zmiany w organizacji pracy szkół i placówek oświatowych w Tychach…czytaj dalej

OFERTA MIASTA NA CZAS STRAJKU 

KLIKNIJ TUTAJ

motylek


INFORMACJA MEN DLA RODZICÓW ZWIĄZANA ZE STRAJKIEM NAUCZYCIELI

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

  1. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  1. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
  1. 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  1. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
  1. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
 1. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

 motylek

Drodzy Rodzice

Nasze przedszkole rozpoczęło procedurę nadania imienia. Pragniemy aby naszym patronem został Janusz Korczak – wybitny pedagog.

Zachęcamy do bliższego zapoznania się z ideą pedagogiki Janusza Korczaka

Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka

Korczakowo.org

12 rzeczy o Korczaku

Całość procedury oraz harmonogram działań znajduje się na tablicy ogłoszeń obok gabinetu dyrektora.

motylek

REKRUTACJA

WAŻNE   INFORMACJE

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W DNIACH OD 25 LUTEGO DO 11 MARCA

 DEKLARACJE O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W NASZYM PRZEDSZKOLU PROSZĘ POBRAĆ U PANI AGNIESZKI I ODDAĆ DO DNIA 18 LUTEGO    

W KANCELARII PRZEDSZKOLA LUB POKOJU INTENDENTKI

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM REKRUTACJI

REGULAMIN

Zarządzenie Prezydenta Miasta Tychy

motylek

WARTO CZYTAĆ DZIECIOM NA GŁOS

Raz w tygodniu zapraszamy rodziców do czytania w grupie TYGRYSKÓW

Chętnych rodziców, rodzeństwo, dziadków, babcie zapraszamy do współpracy.

Zapisy u wychowawczyń grupy: Pani Asi i Basi

Z góry dziękujemy za zainteresowanie.

motylek

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZERWY WAKACYJNEJ

ZARZĄDZENIE NR 0050/8/19

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 9 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy

na rok szkolny 2018/2019

Wszystkie informacje znajdziecie Państwo

TUTAJ

motylek

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy rodziców z grup:
– Maleństwa
– Tygryski
– Króliczki
– Motylki
na KOLĘDOWANIE, które odbędzie się w czwartek 10.01.2019 r. o godz. 17:00.
motylek

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 KLIKNIJ TUTAJ

motylek

ERGO HESTIA

Oferta Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na rok szkolny 2018/2019

motylek

UWAGA RODZICE!

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego prosimy wszystkich rodziców o dostarczenie do przedszkola:

  • zaświadczenia od lekarza, że dziecko może uczęszczać do przedszkola,
  • kapci dla dzieci,
  • dla dzieci leżakujących z gr. „Maleństwa” piżamę i rzeczy na przebranie w podpisanym woreczku (nie w reklamówce),
 • dla dzieci z gr. „Tygryski” poduszkę o wymiarach 40cmx40cm oraz rzeczy na przebranie w podpisanym woreczku (nie w reklamówce).

motylek

ZAPISY NA BASEN

Zajęcia odbywać się będą we wtorki o godz. 15:00

Z przedszkola zabierze dzieci opiekun wyznaczony przez organizatora,

rodzice będą odbierać dzieci z basenu o godz. 15:45.

Koszt 15 zajęć 210zł +45zł dojazd

PIERWSZEŃSTWO ZAPISÓW MAJĄ NAJSTARSZE GRUPY PRZEDSZKOLNE

PIERWSZE ZAJĘCIA ODBĘDĄ SIĘ 25 WRZEŚNIA.

Wszelkie opłaty uiszczamy w „Klubie Zdrowie” na basenie miejskim w Tychach, bezpośrednio u organizatora zajęć do dnia 2 października.

motylek

 ZEBRANIE Z RODZICAMI

Dnia 12 września (tj. środa) o godz. 17:00 odbędzie się zebranie z rodzicami.

Spotkanie rozpocznie się ogólnym zebraniem z P. dyrektor w sali grupy „Maleństwa”

a następnie będzie kontynuowane w poszczególnych salach grup wraz z nauczycielkami.

motylek

DZIEŃ OTWARTY

Serdecznie zapraszamy rodziców z dziećmi rozpoczynającymi od września

edukację przedszkolną

na zajęcia otwarte, które odbędą się

dnia 28 sierpnia w godzinach od 15:30 do 17:30

motylek

  NUMER KONTA  BANKOWEGO

 Bank Pekao

Nr 19 1240 1330 1111 0010 6083 7904

motylek

 
Copyright ©2019 .