ROK SZKOLNY 2019 / 2020

motylek

WAŻNE OGŁOSZENIE !!!

Do dnia 2 lutego 2020 r. należy złożyć deklarację o kontynuowaniu przez dziecko w roku szkolnym 2020/2021 wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 21 im Janusza Korczaka w Tychach. Deklaracje prosimy składać u nauczycielek grup. Nie złożenie deklaracji w terminie będzie świadczyło o rezygnacji z usług przedszkola.

motylek

Drodzy Rodzice,

Bardzo dziękujemy za zaangażowanie w organizację uroczystego kolędowania. Dziękujemy za upieczenie przepysznych ciast i ciasteczek, za ciepłą i serdeczną atmosferę.

motylek

Drodzy Rodzice,

W najbliższym czasie odbędą się:

Spotkanie z Mikołajem – 9 grudnia,

Wigilia dla dzieci z wszystkich grup – 20 grudnia
8 stycznia kolędowanie dla Rodziców i dzieci z młodszych grup (Maleństwa, Tygryski, Pszczółki, Puchatki)

motylek

Drodzy Rodzice,

bardzo dziękujemy za zaangażowanie w organizację festynu listopadowego. 

motylek

W związku z udziałem w akcji „Opatrunek na ratunek” nasze przedszkole uzyskało znak Przedszkola  z misją!

Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli za pomoc w tym przedsięwzięciu!

motylek

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

W tym roku, w ramach projektu e-Twinning współpracujemy z 14 placówkami, między innymi w Hiszpanii, Rumunii, Chorwacji, Estonii, na Litwie, we Włoszech. Wszystkich chętnych Rodziców zapraszamy do wykonania wraz z dziećmi ozdób choinkowych lub zimowych. Dekoracje będą wysyłane pocztą do współpracujących z nami przedszkoli i szkół. Powinny one być wykonane z lekkich (ze względu na cenę przesyłki) materiałów/tworzyw, które się nie tłuką. Proszę o umieszczenie na każdej ozdobie polskiej flagi oraz napisu Poland.

Proszę o dostarczenie ww. dekoracji do p.Małgorzaty Zawila (sala grupy Maleństwa) do końca listopada.

motylek

SESJA ZDJĘCIOWA PRZEDSZKOLAKÓW

Drodzy Rodzice, 22 listopada o godz.9:00 będą wykonywane dzieciom zdjęcia do kalendarza.

motylek

FESTYN LISTOPADOWY

Serdecznie zapraszamy na Festyn Listopadowy dnia 20 listopada o godz.17:00. W harmonogramie festynu przewidziane są: występy dzieci, konkursy z nagrodami dla rodziców i dzieci, kawiarenka.

ZAPRASZAMY!

motylek

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

Drodzy Rodzice, dnia 25 października o godz.15:00 odbędzie się uroczystość Pasowania na Przedszkolaka dla dzieci z grupy Pszczółki. Natomiast dla dzieci z grupy Maleństwa, Pasowanie na Przedszkolaka  odbędzie się 5 listopada o godzinie 16:00.

ZAPRASZAMY!

motylek Znalezione obrazy dla zapytania dzien otwartyDrodzy Rodzice !!!

Ogólne zebranie z rodzicami odbędzie się 4 WRZEŚNIA, godz. 17:00. Po zebraniu ogólnym – spotkania w grupach.

motylekDrodzy Rodzice !!!

Zapraszamy Rodziców z dziećmi 3 letnimi rozpoczynającymi w tym roku edukację przedszkolną na dzień otwarty, który odbędzie się
w przedszkolu 29 sierpnia w godzinach 15.00 – 17.00.
[ Prosimy o przyniesienie obuwia zmiennego ]

motylek

ROK SZKOLNY 2018/2019

Szanowni Rodzice!

W związku z ogólnopolskim strajkiem nauczycieli od 8 kwietnia br. do odwołania, nastąpią zmiany w organizacji pracy szkół i placówek oświatowych w Tychach…czytaj dalej

 

OFERTA MIASTA NA CZAS STRAJKU 

KLIKNIJ TUTAJ

motylek


INFORMACJA MEN DLA RODZICÓW ZWIĄZANA ZE STRAJKIEM NAUCZYCIELI

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

  1. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  1. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
  1. 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  1. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
  1. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
 1. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

 motylek

Drodzy Rodzice

Nasze przedszkole rozpoczęło procedurę nadania imienia. Pragniemy aby naszym patronem został Janusz Korczak – wybitny pedagog.

Zachęcamy do bliższego zapoznania się z ideą pedagogiki Janusza Korczaka

Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka

Korczakowo.org

12 rzeczy o Korczaku

 

Całość procedury oraz harmonogram działań znajduje się na tablicy ogłoszeń obok gabinetu dyrektora.

 

motylek

REKRUTACJA

WAŻNE   INFORMACJE

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W DNIACH OD 25 LUTEGO DO 11 MARCA

 DEKLARACJE O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W NASZYM PRZEDSZKOLU PROSZĘ POBRAĆ U PANI AGNIESZKI I ODDAĆ DO DNIA 18 LUTEGO    

W KANCELARII PRZEDSZKOLA LUB POKOJU INTENDENTKI

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM REKRUTACJI

REGULAMIN

Zarządzenie Prezydenta Miasta Tychy

motylek

 

NFORMACJA DLA RODZICÓW

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 KLIKNIJ TUTAJ

motylek

NUMER KONTA  BANKOWEGO

 Bank Pekao

Nr 19 1240 1330 1111 0010 6083 7904

motylek

 
Copyright ©2020 .