ROK SZKOLNY 2018/2019

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

STRAJK NAUCZYCIELI NASZEGO PRZEDSZKOLA  TRWA NADAL

 

Dyrektor Przedszkola  informuję, że istnieje możliwość zapewnienia od dnia 24 kwietnia opieki dla 75 dzieci w godzinach 7.00 do 16.30.  Decyduje kolejność zgłoszenia w przedszkolu.

 

motylek

 

 

Szanowni Rodzice!

W związku z ogólnopolskim strajkiem nauczycieli od 8 kwietnia br. do odwołania, nastąpią zmiany w organizacji pracy szkół i placówek oświatowych w Tychach…czytaj dalej

 

OFERTA MIASTA NA CZAS STRAJKU 

KLIKNIJ TUTAJ

motylek


INFORMACJA MEN DLA RODZICÓW ZWIĄZANA ZE STRAJKIEM NAUCZYCIELI

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

  1. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  2. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
  3. 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  4. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
  5. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
  6. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

 motylek

Drodzy Rodzice

Nasze przedszkole rozpoczęło procedurę nadania imienia. Pragniemy aby naszym patronem został Janusz Korczak – wybitny pedagog.

Zachęcamy do bliższego zapoznania się z ideą pedagogiki Janusza Korczaka

Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka

Korczakowo.org

12 rzeczy o Korczaku

 

Całość procedury oraz harmonogram działań znajduje się na tablicy ogłoszeń obok gabinetu dyrektora.

 

motylek

REKRUTACJA

WAŻNE   INFORMACJE

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W DNIACH OD 25 LUTEGO DO 11 MARCA

 DEKLARACJE O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W NASZYM PRZEDSZKOLU PROSZĘ POBRAĆ U PANI AGNIESZKI I ODDAĆ DO DNIA 18 LUTEGO                      

W KANCELARII PRZEDSZKOLA LUB POKOJU INTENDENTKI

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM REKRUTACJI

REGULAMIN

Zarządzenie Prezydenta Miasta Tychy

motylek

WARTO CZYTAĆ DZIECIOM NA GŁOS

Raz w tygodniu zapraszamy rodziców do czytania w grupie TYGRYSKÓW

Chętnych rodziców, rodzeństwo, dziadków, babcie zapraszamy do współpracy.

Zapisy u wychowawczyń grupy: Pani Asi i Basi

Z góry dziękujemy za zainteresowanie.

 

motylek

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZERWY WAKACYJNEJ

 

ZARZĄDZENIE NR 0050/8/19

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 9 stycznia 2019 r.

 

w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy

na rok szkolny 2018/2019

Wszystkie informacje znajdziecie Państwo 

TUTAJ

 

motylek

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy rodziców z grup:
– Maleństwa
– Tygryski
– Króliczki
– Motylki
na KOLĘDOWANIE, które odbędzie się w czwartek 10.01.2019 r. o godz. 17:00.
 
 
motylek

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 KLIKNIJ TUTAJ

motylek

ERGO HESTIA

Oferta Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na rok szkolny 2018/2019

motylek

UWAGA RODZICE!

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego prosimy wszystkich rodziców o dostarczenie do przedszkola:

  • zaświadczenia od lekarza, że dziecko może uczęszczać do przedszkola,
  • kapci dla dzieci,
  • dla dzieci leżakujących z gr. „Maleństwa” piżamę i rzeczy na przebranie w podpisanym woreczku (nie w reklamówce),
  • dla dzieci z gr. „Tygryski” poduszkę o wymiarach 40cmx40cm oraz rzeczy na przebranie w podpisanym woreczku (nie w reklamówce).

motylek

ZAPISY NA BASEN

Zajęcia odbywać się będą we wtorki o godz. 15:00

Z przedszkola zabierze dzieci opiekun wyznaczony przez organizatora,

rodzice będą odbierać dzieci z basenu o godz. 15:45.

Koszt 15 zajęć 210zł +45zł dojazd

PIERWSZEŃSTWO ZAPISÓW MAJĄ NAJSTARSZE GRUPY PRZEDSZKOLNE

PIERWSZE ZAJĘCIA ODBĘDĄ SIĘ 25 WRZEŚNIA.

Wszelkie opłaty uiszczamy w „Klubie Zdrowie” na basenie miejskim w Tychach, bezpośrednio u organizatora zajęć do dnia 2 października.

motylek

 ZEBRANIE Z RODZICAMI

Dnia 12 września (tj. środa) o godz. 17:00 odbędzie się zebranie z rodzicami.

Spotkanie rozpocznie się ogólnym zebraniem z P. dyrektor w sali grupy „Maleństwa”

a następnie będzie kontynuowane w poszczególnych salach grup wraz z nauczycielkami.

motylek

DZIEŃ OTWARTY

Serdecznie zapraszamy rodziców z dziećmi rozpoczynającymi od września

edukację przedszkolną

na zajęcia otwarte, które odbędą się

dnia 28 sierpnia w godzinach od 15:30 do 17:30

motylek

 

  NUMER KONTA  BANKOWEGO

 Bank Pekao

Nr 19 1240 1330 1111 0010 6083 7904

motylek

 
Copyright ©2019 .