ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

Koszt posiłków wszystkich 6 zł:

  • śniadanie: 1,80 zł
  • obiad: 3,00 zł
  • podwieczorek: 1,20 zł

 

Wpłat można dokonywać bezpośrednio w przedszkolu w wyznaczonych dniach i godzinach, bądź przelewem na konto. Rodzice, którzy chcą dokonywać wpłaty na konta proszeni są o zgłoszenie się w kancelarii przedszkola w celu uzyskania kwoty wpłaty na konta.

 

KONTO WPŁAT ZA PRZEDSZKOLE
Bank Pekao
Nr 19 1240 1330 1111 0010 6083 7904

KONTO WPŁAT NA RADĘ PRZEDSZKOLA
Bank Pekao
Nr 26 1240 1330 1111 0010 6084 0106 

 

UWAGA! Opłat za przedszkole i radę przedszkola nie należy łączyć !

 

Terminy dokonywania opłat za przedszkole podawane są w formie ogłoszenia w przedszkolu oraz na stronie internetowej. Prosimy o terminowe wpłaty za przedszkole do 10-go każdego miesiąca. Po tym terminie będą naliczane odsetki ustawowe.

UBEZPIECZENIE

Odpłatność za ubezpieczenie pobierana jest w miesiącu wrześniu i jest odpłatnością jednorazową. Dzieci ubezpieczone są w Ergo HESTIA. Okres ubezpieczenia od 01.09.2014 do 31.08.2015. Suma ubezpieczenia 10 000,00 zł. Ubezpieczenie obejmuje nie tylko pobyt dziecka w przedszkolu ale także pobyt dziecka gdziekolwiek poza przedszkolem. Każdy wypadek, który wymaga interwencji lekarza należy zgłosić w kancelarii w celu pobrania wniosku zgłoszenia wypadku. Po skończonym leczeniu należy wniosek złożyć u dyrektora przedszkola, który następnie zgłosi wypadek u ubezpieczyciela. Rodzice są zawiadamiani listownie o terminie komisji lekarskiej i zgłaszają się z dzieckiem we wskazanym terminie.

Dokumenty do pobrania:

– ogólne warunki ubezpieczenia,

– wniosek nnw str.1,

– wniosek nnw str. 2
Copyright ©2018 .