Nasze przedszkole jako placówka wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńcza aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Każda forma współpracy przyczynia się do promowania wychowania przedszkolnego w środowisku a także daje dzieciom możliwość do bezpośredniego kontaktu z rzeczywistością. Współpraca ze środowiskiem przybierała różne formy i służyła różnym celom:

 

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

 • OŚRODEK REHABILITACYJNO – WYCHOWAWCZY – OREW
 • MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 • PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA
 • FESTYN NIEPODLEGŁOŚCI – SPOTKANIE POKOLEŃ
 • BIBLIOTEKA – filia nr 12 – cotygodniowe czytanie dla przedszkolaków w poszczególnych grupach oraz urodziny Książkowego Misia – spotkanie w bibliotece
 • KOMENDA POLICJI I STRAŻ MIEJSKA – Spotkanie z policjantem – Bądź bezpieczny!!!
 • UDZIAŁ W KONKURSACH, IMPREZACH, PROJEKTACH O CHARAKTERZE LOKALNYM I OGÓLNOKRAJOWYM

 

KONKURSY MIEJSKIE  I  OGÓLNOPOLSKIE

 1. „Mój wymarzony lizak” 
 2. „Sposoby Księcia Paranita na problem z głową”
 3. „Gwiazdkowe anioły”
 4. „Najpiękniejszy list do św. Mikołaja”