CZERWIEC W GRUPIE „MALEŃSTWA”

motylek

 

Ośrodki tematyczne:

  1. Lubimy to samo, ale każdy z nas jest inny.
  2. Nasze podwórko.
  3. Poznajemy świat różnymi zmysłami.

 

Osiągnięcia dzieci:

-wyjaśnia znaczenie słów: pokój, zgoda, przyjaźń,
-bawi się zgodnie z kolegami,
-próbuje przewidzieć skutki swoich zachowań,
-wie, że hałas jest szkodliwy,
-zna i stosuje zwroty grzecznościowe,
-z uwagą słucha tekstu, wypowiada się na jego temat,
-wie, jak powstają bańki mydlane,
-poprawnie korzysta z przyborów do malowania,
-klasyfikuje przedmioty wg podanej cechy.
– wie, że nie należy oceniać innych na podstawie wyglądu
-określa, w jaki sposób poruszają się pojazdy,
-łączy różne elementy i materiały tworząc zabawkę,
-poznaje znaczenie zmysłu wzroku,
-wykonuje pracę wg wzoru, nazywa kształty,
-podaje znane cechy lata,
-stosuje liczebniki główne,
-reaguje ruchem na dźwięk piosenki,
-powtarza wiersz,
-nazywa części swojego ciała,
-rozpoznaje i nazywa różne emocje

 

Wiersz do nauki:
E. Chilińska-Karpowicz, A. Jaworska „Moje ciało”

Okrągłą głowę mam,
Mam buzię, oczy, nos
Włosy gęste, uszu dwoje,
Słyszę każdy głos.
Pod głową szyję mam,
A dalej jest mój brzuch,
A powyżej są ramiona
Dla mych rączek dwóch.
A każda rączka ma paluszków po pięć.
Te paluszki robią wszystko
Na co ja mam chęć.
A z tyłu jest mój grzbiet,
Co zgina się jak łuk.

 

 

Słuchanie piosenki
Wiosenny deszczyk (sł. Z. Nowacka, muz. I. Pfeiffer).

 I. Pada deszcz wiosenny – naśladują palcami padający
deszcz, ciepły, cichy, senny: poruszając nimi z góry na dół, plum, plum, plum, plum, klaszczą, plum, plum, plum. uderzają o uda,
II. Szemrzą, szumią kropelki, jak wyżej.
srebrne, drobne, niewielkie:
plum, plum, plum, plum, plum, plum, plum.

 

motylek

W tym tygodniu na języku angielskim :

motylek

W tym tygodniu na języku angielskim :

“The itsy bitsy spider crawled up the water spout.
Down came the rain, and washed the spider out.
Out came the sun, and dried up all the rain,
and the itsy bitsy spider went up the spout again”