STYCZEŃ

OŚRODKI ZAINTERESOWAŃ

BAL W PRZEDSZKOLU.

2.WSZĘDZIE BIAŁO.

3.DZIEŃ BABCI I DZIADKA.

4.ZIMA MOŻE BYĆ WESOŁA.

 

 

CELE OGÓLNE I WYCHOWAWCZE :

 

 

–  poznanie tradycji regionalnych, narodowych.

–  wdrażanie do wspólnej zabawy z rówieśnikami.

–  poznanie charakterystycznych cech pory roku zimy.

–  bezpieczne zachowania w czasie zimowych zabaw.

–  wzmacnianie więzi rodzinnych.

–  szacunek dla starszych członków rodziny.

–  poznanie różnych zjawisk przyrodniczych.

–  wyrabianie przyjaznego stosunku do świata przyrody.

 

 

 

 

,, DZIEŃ BABCI I DZIADKA.”

 

Babciu, Dziadku

coś Wam dam,

jedno serce, które mam

a w tym sercu róży kwiat,

Babciu, Dziadku

żyjcie nam 100 lat.

 

 

 

UWAGA RODZICE !

 

 

                DZIEŃ BABCI I DZIADKA

ODBĘDZIE SIĘ   22. I . 18 r.  O GODZINIE 13.00.

 

 

 

 

DRODZY RODZICE !

  

   Święto Babci i Dziadka to przepiękna okazja, by opowiedzieć innym o swojej rodzinie. A kiedy dzieci mogą oglądać rodzinne zdjęcia, dzielić się historiami , które się z nimi wiążą, których wysłuchały od rodziców, dziadków, cioć, wujków to doświadczają swojej historii. Mają możliwość poczucia się częścią większej wspólnoty. Dlatego tak ważny jest czas rodzinnych spotkań, oglądania fotografii, celebrowania rodzinnych uroczystości. Przekazywania z pokolenia na pokolenie wiedza o przodkach i ich dokonaniach, pielęgnowanie rodzinnych zwyczajów ułatwiać będzie młodemu pokoleniu znajdowanie odpowiedzi na podstawowe pytanie o to ,, kim jestem i skąd pochodzę.” Kształtując poczucie przynależności do wspólnoty, rozwijamy w dzieciach poczucie własnej tożsamości i poczucie ich wartości.

Ludzie, którzy mają dobrze ulokowane poczucie własnej  wartości, lepiej radzą sobie w relacjach z innymi ludźmi. Okazują większą życzliwość i gotowość czynienia innym dobra. Są wolni od kompleksów i gotowi dzielić z innymi życie.

 
Copyright ©2018 .