Prace plastyczne dzieci z grupy „Maleństwa”

Ośrodki tematyczne:

  1. Sport to zdrowie
  2. Czym pachnie lato
  3. Jak mądrze korzystać z technologii
  4. Planujemy letnie podróże

Wiersz Barbary Lewandowskiej „Na zdrowie”

Doktor rybka niech nam powie
Jak należy dbać o zdrowie!

Kto chce prosty być jak trzcina,
Gimnastyką dzień zaczyna!

Całe ciało myje co dzień
Pod prysznicem, w czystej wodzie.

Wie, że zęby białe czyste
Lubią szczotkę i dentystę!

Pije mleko, wie, że zdrowo
Chrupać marchew na surowo.

Kiedy kicha czysta chustka
Dobrze mu zasłania usta.

Chcesz, to zobacz, jak jeść jabłka
Na obrazku bez zarazków.

Rób tak samo, bo chcesz chyba
Tak zdrowy być jak ryba.

Osiągnięcia i sukcesy dzieci:

– wypowiada się swobodnie na dany temat

– odwołuje się do własnych doświadczeń

– zna symbol olimpiady

– wyraża uczucia w formie werbalnej i niewerbalnej

–  pokonuje tor przeszkód

– klasyfikuje przedmioty ze względu na podaną cechę

– rozróżnia i porównuje różne rodzaje piłek

– dostrzega humor zawarty w utworze literackim

–  wie, jak należy dbać o swoje zdrowie

– łączy w pary takie same obrazki

– różnicuje i nazywa dźwięki

– naśladuje proste sekwencje dźwiękowe

– rozumie, że spożywanie owoców ma wpływ na zdrowie

– rozróżnia wybrane owady

– wykorzystuje sprzęt gimnastyczny

– stempluje farbą na wyznaczonej powierzchni

– wypowiada się na temat spędzania wolnego czasu

– przedstawia emocje za pomocą mimiki twarzy

– wymienia informacje

– odpowiada na pytania dotyczące wiersza

– rozwiązuje zagadki o urządzeniach elektronicznych

– posługuje się pojęciami: więcej, mniej, tyle samo

– wykonuje ilustrację wybranego akwenu wodnego z użyciem kleju i piasku

– rysuje szlaczki dużych rozmiarów

– wskazuje różnice i podobieństwa

– wymienia nazwy przedmiotów potrzebnych podczas wakacyjnych wędrówek

– rozpoznaje i nazywa różne pojazdy

motylek

W tym tygodniu na języku angielskim :

01.06. – 05.06.2020

English

motylek

W tym tygodniu na religii:
 01. 06 – 05.06.2020

motylekCopyright ©2020 .