LISTOPAD

1.W CO I JAK SIĘ BAWIĆ.
2.MOJA RODZINA.
3.JESIENNA SZARUGA.
4.MALI ARTYŚCI.

CELE OPERACYJNE :

– twórczo myśli
– trafnie rozpoznaje głosy dzieci
– zgodnie współdziała z rówieśnikami.
– prawidłowo porządkuje zabawki
– dostrzega kontrasty
– dostrzega kolejność zdarzeń
– prawidłowo wykonuje ćwiczenia
– uczestniczy w zabawie
– prawidłowo zachowuje się w łazience zna członków swojej rodziny
– reaguje ruchem na muzykę
– manipuluje figurami
– prawidłowo trzyma kredkę
– reaguje na sygnał
– zgodnie bawi się z rówieśnikami
– rozpoznaje emocje
– współpracuje w zespole
– odpowiednio zachowuje się przy stole.
– uważnie słucha
– samodzielni maluje
– liczy w zakresie 3
– porusza się rytmicznie
– wykonuje ćwiczenia
– nazywa kolory
– wykonuje konstrukcje
-rozpoznaje i nazywa emocje
– uważnie słucha, wypowiada się na temat
– reaguje na muzykę
– potrafi klasyfikować
– potrafi wykorzystać różne materiały plastyczne
– wie, że gimnastyka to zdrowie
Copyright ©2017 .