PAŹDZIERNIK

 

Tematyka:

 

  1. Jesień w parku.
  2. Jesień w lesie
  3. Przygotowanie zwierząt do zimy

4.Dbamy o zdrowie.

5.Jacy jesteśmy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasze  piosenki i wiersz.

 

„Ola i liście”

 

Poszła Ola na spacerek,,

 na słoneczko i wiaterek.

A tu lecą jej na głowę

liście złote i brązowe.

     Myśli Ola – liści Tyl,

     bukiet zrobię z nich za chwilę.

    La, la, la, la, la ,la, la, la

    La, la ,la la, la, la, la,,la.

 

 

            

 

                                     NASZE WIERSZYKI

I.

Spadła gruszka do fartuszka

A za gruszką dwa jabłuszka,

A śliweczka spaść nie chciała,

Bo śliweczka nie dojrzała.

                             

 

 

                                     II.

                                        Dla grzecznych dzieci słoneczko świeci,

                                       a dla nie grzecznych wcale  nie świeci.

                                       Rybki pływają, ptaszki fruwają,

                                       motylek poleciał w daleki świat, pa, pa..

 

 

 

 

OSIĄGNIĘCIA  DZIECI

 

 – zna imiona dzieci z grupy

– rozpoznaje po dotyku poznane owoce

– zgodnie współdziała w grupie

– potrafią  wypowiadać się na temat kolorów jesieni;

– czeka na swoją kolej wypowiedzi;

– dostrzega jesienne zmiany  zachodzące w przyrodzie:

– przestrzega ustalonych zasad  podczas spacerów:

–  rozpoznaje koło i trójkąt wśród figur geometrycznych

– wie, że nie wolno dokuczać zwierzętom;

– słucha piosenki i próbuje ją odtwarzać:

–  tworzy  kompozycje z liści z pomocą nauczycielki:

– zna sposoby przygotowania  zwierząt do zimy

– przelicza z pomocą nauczycielki

– bawi się wspólnie z  innymi dziećmi

– potrafi umyć dłonie i twarz,

– dostrzega związek między chorobą a leczeniem,

– rozróżnia kolory zasadnicze,

– słucha piosenek śpiewanych przez nauczycielkę,

– aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych,

– nazywa i wskazuje  części swojego ciała;

– rytmicznie wyklaskuje piosenkę, porusza się przy muzyce;

– wie co to znaczy byś przyjacielem;

 

 

 

 

 

 
Copyright ©2017 .