GRUDZIEŃ W GRUPIE „PSZCZÓŁKI”

TEMATYKA:
1. Co robić w taki smutny czas?
2. Nadeszła zima.
3. Nasze zabawy i zainteresowania.
4. W świecie baśni.

Umiejętności dzieci:
-wypowiada się na temat słodkich potraw
-wymyśla prostą potrawę (z wykorzystaniem obrazków)
-rozpoznaje i nazywa literę l: małą i wielką,
-wie, co rozpuszcza się w wodzie
-aktywnie ćwiczy
-liczy w zakresie siedmiu
-porusza się rytmicznie przy piosence
-segreguje figury według wielkości
-wymienia oznaki zimy
-wymienia wybrane właściwości fizyczne śniegu
-rozpoznaje i nazywa literę y: małą, drukowaną
– wskazuje kierunki w odniesieniu do siebie
-dzieli słowa na głoski
-bawi się na śniegu
-tworzy grę planszową wymienia tradycje świąteczne
-tworzy zbiory uwzględniając jedną cechę
-rozpoznaje i nazywa literę r: małą i wielką,
-omawia wygląd świątecznego stołu i mówi,
-tworzy własną kompozycję z wyciętych elementów
– podaje swój adres
– śpiewa piosenki, śpiewa kolędy i pastorałki
-rozpoznaje i nazywa cyfrę
-robi ciasteczka

Nauka wiersza

Przyszła zima biała,
śniegu nasypała.
Wystawiła narty, sanki,
ulepiła trzy bałwanki.
Rozstawiła śnieżne zaspy,
by ozdobić świat.
Pomagał jej wiatr.
Zawołała dzieci,
niech się bawią.
Słońce świeci!
Copyright ©2017 .