MARZEC W GRUPIE „PSZCZÓŁKI”

OŚRODKI TEMATYCZNE
1. „Zwierzęta na świecie”
2. „Dlaczego dinozaury wyginęły?”
3. „Nadchodzi wiosna”
4. „Nadeszła wiosna”

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZE:

Dziecko:
– rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta
– rozpoznaje i nazywa literę „Z”
– liczy na zbiorach zastępczych
– rozpoznaje i nazywa zwierzęta
– rozpoznaje i nazywa osła
– korzysta w pracy z różnych technik plastycznych
– rozpoznaje cyfrę 9, dodaje i odejmuje zakresie 9
– układa opowiadanie o żyrafie
– ćwiczy duże grupy mięśniowe swojego ciała
– rysuje szlaczki po śladach a następnie samodzielnie
– dzieli słowa na sylaby i na głoski
– liczy zwierzęta, stosuje liczebniki porządkowe
– potrafi zachować ciszę i bezruch
– wypowiada się na temat wiersza
– rozpoznaje i nazywa literę „U”
– pokazuje ręką kierunek linii melodycznej
– wykonuje wycinankę, korzystając z różnych materiałów
– liczy w zakresie 8
– dodaje i odejmuje w zakresie 9
– wykonuje rysunek uzupełniony wycinanką
– wymienia właściwości fizyczne węgla kamiennego i soli kuchennej
– przyjmuje prawidłową postawę ciała, reaguje na bodźce słuchowe i wzrokowe
– rozpoznaje i nazywa literę „C”
– zaznacza w kalendarzu pogody elementy charakterystyczne dla danego dnia
– liczy w zakresie 9
– wypowiada się na temat powrotu ptaków

– rozpoznaje i nazywa literę „Ł”
– dodaje i odejmuje w zakresie 9
– rozpoznaje i nazywa liczbę 10, przelicza w zakresie 10
– prawidłowo rozwiązuje kwiz
– wymienia oznaki zbliżającej się wiosny
– wymienia etapy rozwojowe motyla
– mierzy pojemność różnych naczyń za pomocą tej samej miarki
– wypowiada się na temat pszczół, wykonuje papierową pszczółkę z rolki o papierze toaletowym
– ćwiczy rzutność i wymijanie się bez potrąceń
Copyright ©2018 .