Konkurs plastyczny „Lato! ach to ty! Moje wymarzone wakacje”

Autorem pracy jest Piotruś Sz.

motylek

Tak pracują w swoich domach dzieci z grupy „Pszczółki”

motylek

CZERWIEC W GRUPIE ” PSZCZÓŁKI”

Propozycje zajęć i zadań dla dzieci z grupy „Pszczółki” znajdują się pod adresem

p21pszczolki@op.pl

BLOKI TEMATYCZNE W CZERWCU:

  1. Sport to zdrowie
  2. Czym pachnie lato?
  3. W wiejskiej zagrodzie
  4. Planujemy letnie podróże

– wsłuchuje się w treść opowiadania

– dostrzega humor zawarty w utworze literackim

– odpowiada na pytania dotyczące treści

– pokonuje tor przeszkód

– wykonuje zadnia ruchowe z wykorzystaniem

sprzętu gimnastycznego

– rysuje koła

– doskonali prawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego

– przyjmuje prawidłową postawę ciała podczas

rysowania

– uważnie słucha treści wiersza

– wie, jak należy dbać o swoje zdrowie

– klasyfikuje przedmioty ze względu na podaną cechę

– uważnie słucha poleceń nauczyciela

– przelicza elementy zbiorów

– koloruje owoce

– rozumie konieczność mycia owoców przed jedzeniem

– używa zwrotów grzecznościowych przed i po posiłku

– stara się próbować nowych smaków

– stempluje farbą na wyznaczonej powierzchni

– dba o estetykę pracy

– wie, jakie zwierzęta mieszkają w wiejskiej zagrodzie

– rozpoznaje i nazywa zwierzęta hodowlane

– zauważa podobieństwa i różnice dotyczące zwierząt hodowlanych

– grupuje zwierzęta ze względu na ich charakterystyczną cechę

– wie, kiedy nie wolno kąpać się w morzu

– rozumie oznaczenia flagowe: czerwona – zakaz

wchodzenia do wody

motylek

W tym tygodniu na języku angielskim :
01.06. – 05.06.2020

English

motylek

W tym tygodniu na religii:
01. 06 – 05.06.2020

Religia. Tematyka do pobrania
Copyright ©2020 .