OŚRODKI TEMATYCZNE
W GRUDNIU

Grupa „KANGURKI”

Mikołajkowe prezenty
Nadchodzi zima
Święta tuż-tuż
Pomagamy zwierzętom

DZIECKO:

– śpiewa piosenkę
– nazywa zabawki, dzieli nazwy na sylaby
– prawidłowo trzyma kredkę
– rozróżnia emocje przyjemne i nieprzyjemne
– ilustruje tekst wiersza za pomocą ruchu
– odpowiada na pytania dotyczące opowiadania
– prawidłowo stosuje pojęcia matematyczne: na, pod, za, przed
– uczestniczy w zabawach ruchowych
– ilustruje ruchem tekst piosenki
– uczestniczy w spotkaniu, odpowiada na pytania Mikołaja
– naśladuje nauczyciela, kreśli w powietrzu obiema rękami kształt choinki
– wyraża gestem i ruchem treść piosenki
– przestrzega zasad zabawy w grupie
– konstruuje z wybranych kloców
– naśladuje odgłosy
– odpowiada na pytania dotyczące wiersza, wymienia oznaki zimy
– wskazuje i nazywa części ciała
– wyczuwa przestrzeń i czas, przestrzega zasad bezpieczeństwa
– ćwiczy sprawność manualną
– posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, liczy w zakresie czterech
– prawidłowo trzyma kredkę, mieści się w konturach
– rysuje oburącz
– wyraża ruchem treść piosenki
– nawiązuje relacje rówieśnicze
– naśladuje nauczyciela
– odpowiada na pytania dotyczące wiersza, wie, co wisi na gałązce choinkowej
– segreguje przedmioty ze względu na jedną cechę – kolor lub kształt
– śpiewa fragment piosenki, uczestniczy w zabawie
– przykleja wycięte elementy, koloruje, ozdabia wg własnego pomysłu
– naśladuje nauczyciela, przestawia czynności za pomocą ruchów, gestów
– nazywa leśne zwierzęta, dostrzega różnice w ich wyglądzie
– przejawia życzliwość i troskę wobec zwierząt
– rozwija swoje zainteresowania przyrodnicze, dostrzega piękno przyrody
– liczy w zakresie czterech, dostrzega rytm i go kontynuuje
– aktywnie uczestniczy w zabawie

Teksty wierszy i piosenek:

„Zima” B. Forma – wiersz

Lecą z nieba płatki śniegu,
świat się cały bieli wkoło.
Zabierz narty oraz sanki,
na dół z górki mknij wesoło.

W słońcu skrzą się śnieżne gwiazdki,
zostań z nami Pani Zimo.
Drzewa mają białe czapy,
wśród nich zjeżdżać będzie miło.

Mróz siarczysty w uszy szczypie,
nosy wszystkich są czerwone.
Zimo! Sypnij więcej śniegiem,
dzieci będą zachwycone.

„Choinka strojnisia”

Zielone gałązki, a na każdej świeczka,
W stroiku z bibułki stoi choineczka.

Gdy zaświeci gwiazdka między gałązkami,
Wesołą kolędę dla niej zaśpiewamy:
Hej, kolęda, kolęda.

Kolory tęczowe w bombkach-latarenkach,
choinka w koralach, strojna jak panienka.

Gdy zaświeci gwiazdka między gałązkami,
Wesołą kolędę dla niej zaśpiewamy:
Hej, kolęda, kolęda.

Gra wietrzyk zimowy w sadzie za oknami,
strojnisia choinka słucha razem z nami.

Gdy zaświeci gwiazdka między gałązkami,
Wesołą kolędę dla niej zaśpiewamy:
Hej, kolęda, kolęda.
Copyright ©2017 .