OŚRODKI TEMATYCZNE
W CZERWCU

Grupa „KANGURKI”

Żyć w zgodzie i przyjaźni
Na placu zabaw
Wakacje z tatą
Kolory lata

DZIECKO:
– dobiera ilustracje i jej cień
– recytuje wiersz, spokojnie oczekuje na swoją kolej
– zna tekst i melodię piosenki
– wskazuje ukryty przedmiot, ćwiczy pamięć wzrokową
– dostrzega rolę przyjaźni
– wie, jakie są prawa i obowiązki dzieci
– układa piłkę względem siebie według poleceń nauczyciela, prawidłowo stosuje pojęcia matematyczne: na, pod, za, przed
– śpiewa piosenkę, uczestniczy w zabawie
– rozwija wyobraźnię, kształci sprawność manualną
– uważnie słucha utworów literackich
– wymienia cechy przyjaciela, prawidłowo trzyma pędzel
– uczestniczy w zabawach ruchowych
– segreguje przedmioty według koloru, kształtu, wielkości
– maszeruje w kole, znajduje sobie miejsce do ćwiczeń
– wypowiada się na temat opowiadania
– układa obrazek bez wzoru
– ćwiczy narządy mowy, naśladuje owady
– wie, kiedy używamy wybrane zwroty grzecznościowe
– przestrzega zasad panujących w grupie
– łączy przedmioty w pary
– wyczuwa przestrzeń i czas, przestrzega zasad bezpieczeństwa
rozwija sprawność manualną
– uczestniczy w spotkaniu, zna zasady bezpiecznego odpoczynku
– liczy w zakresie pięciu, określa w którym zbiorze jest mniej/więcej elementów ćwiczenia w ustaleniu równoliczności zbiorów
– uczestniczy w zajęciach w bibliotece
– maluje, bezpiecznie posługuje się pędzlem
– bezpiecznie korzysta ze sprzętów znajdujących się na placu zabaw
– odpowiada na pytania dotyczące utworu
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych
– śpiewa fragment piosenki, uczestniczy w zabawie
– prawidłowo trzyma kredkę, mieści się w konturach
– przestrzega zakazów dotyczących zagrożeń na wakacjach
– rozwiązuje zagadki
– dostrzega rolę taty w rodzinie
– odgaduje zagadki słuchowe
– czworakuje, pokonuje przeszkody, skacze obunóż, czołga się
– współpracuje z partnerem
– dostrzega rytm i go kontynuuje
– uczestniczy w warsztatach, używa zwrotów grzecznościowych
– bezpiecznie posługuje się nożyczkami, wykonuje pracę według wzoru
– dba o estetykę pracy, rysuje wakacyjne marzenia
– liczy w zakresie pięciu, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi
– uczestniczy w teatrzyku
– wyraża ruchem treść piosenki
– wycina, wykonuje pracę według wzoru
– prowadzi obserwacje pogody
– układa taki sam wzór, ćwiczy pamięć wzrokową
– rozwija wyobraźnię, ćwiczy sprawność rąk
– prawidłowo układa, stosując zasadę od najdłuższego do najkrótszego
– odpowiada na pytania dotyczące wiersza
– aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych
– obserwuje, dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie
– kształtuje precyzję ruchów, wyraża siebie poprzez działania plastyczne
– uczestniczy w zajęciach organizowanych w bibliotece
– ćwiczy orientację na kartce papieru, potrafi określić górę i dół kartki
– sprawnie wykonuje ćwiczenia
– wypowiada się na temat wiersza
– śpiewa piosenkę.

Teksty wierszy i piosenek:

„Kolorowe lato”

Przyszło do nas lato, kolorowe lato.
Hej maluchy, hej dzieciaki, co wy na to?
Będziemy po łące biegać na bosaka.
Razem z żabką zieloną przez kałuże skakać.

Hej maluchy, hej dzieciaki, co wy na to?
Że będziemy się bawili całe lato.

Przyszło do nas lato, pełne słońca blasku.
Wybuduję gdzieś nad rzeką zamek z piasku.
Będziemy motyle gonili po łąkach.
Policzymy, ile kropek ma biedronka.

Ref.: Hej maluchy, hej dzieciaki, co wy na to?
Że będziemy się bawili całe lato.

„Tata!” Monika Dzierbicka
Dziś do przedszkola szykował mnie tata. Mam taką fryzurę, że koniec świata! Mama mi co dzień plecie warkocze. Tacie dziś wyszły trochę mniej urocze… Mama wieczorem ubranka szykowała, Wszystko w kosteczkę ładnie poskładała, Lecz tata nadal lekko się złości, Bo nie wie, co tam, w jakiej kolejności. Nie wspomnę, że rajstopki mam na lewą stronę, Grunt, że już wszystko jest założone. Czy to ważne, jak jestem ubrana? Ważne, że frajda była od rana! Całą drogę się z tatą ganialiśmy, Płytki chodnikowe razem liczyliśmy, A że tata na linie nadeptywał, Zaraz w rzece z krokodylem pływał! Co tam, że się włosy nie trzymają kupy! Z tatą są za to najlepsze wygłupy.
Copyright ©2018 .