CZERWIEC W GRUPIE „KANGURKI”

 

Ośrodki tematyczne:

1. Jak zostać sportowcem?
2. I oto przyszło lato
3. Zwierzęta na wsi
4. Hej, na wakacje czas!
5. Kolory lata

 

Osiągnięcia dzieci:

– maluje farbami na dużej powierzchni
– rozróżnia podstawowe figury geometryczne
– układa i kontynuuje rytm
– rozpoznaje i nazywa rośliny i zwierzęta, klasyfikuje
– doskonali umiejętność sklejania papierowych elementów
– współpracuje w grupie, tworząc grę
– nazywa zwierzęta gospodarskie
– rozpoznaje dźwięki i dopasowuje je do zwierząt
– posługuje się nazwami dni tygodnia
– usprawnia narządy artykulacyjne
– posługuje się liczmanami, klasyfikuje ze względu na kształt
– uczy się planować podróż, rozwija ciekawość poznawczą
– śpiewa piosenkę
– dba o estetykę pracy, rysuje wakacyjne marzenia
– doskonali ruchy ręki, sprawnie posługuje się nożyczkami
– odróżnia liczenie błędne od prawidłowego

 

motylek

A w tym tygodniu na religii:

Msza Święta spotkaniem z Jezusem Zmartwychwstałym

 

motylek

W tym tygodniu na języku angielskim: