Zbigniew Przyrowski

NA DZIEŃ GÓRNIKÓW

Hen, daleko jest Zagłębie,
A w tym Zagłębiu czarny węgiel.
Dzielni górnicy schodzą pod ziemię,
Rwą kilofami czarne kamienie.

Rwą kilofami bryłę po bryle,
Potrzeba węgla tyle a tyle.
Tyle na światło, tyle na opał,
Tyle, by pociąg równo stukotał.

Tyle fabrykom, tyle okrętom,
Żeby płynęły z flagą rozpiętą.
I żeby światu mówiły dumnie,
Jak polski górnik pracować umie.

GRAJĄCA CHOINKA (piosenka)

Przyniosły krasnoludki choinkę,
ubraną w nutki –
wesoło srebrem dzwoniące,
jak bombki błyszczące.

Ref: Choinka cała nam gra,
piosenki cichutko śpiewa:
La, la, la, la, la, la, la,
kolęda serca nam rozgrzewa.

Na szczycie gwiazda mruga,
zimowa nocka jest długa.
Przysiadły wkoło śnieżynki,
by słuchać choinki.

Ref: Choinka cała nam gra…

Kluczyki wiolinowe
przypięło drzewko jodłowe.
Łańcuszek, jak pięciolinia,
gałązki owija.

Ref: Choinka cała nam gra…

Osiągnięcia i sukcesy:

v wymienia produkty powstałe z węgla
v wymienia właściwości soli, węgla kamiennego, śniegu i lodu
v rozróżnia zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy i potrafi je nazwać
v orientuje się w schemacie swojego ciała oraz ciała drugiej osoby
v zna tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia
v zna właściwości magnesu
v potrafi opiekować się wybranymi zwierzątkami domowymi
v wypowiada się całymi zdaniami
v dzieli na głoski proste słowa
Copyright ©2017 .