J. Koczanowska

Nie wolno!

Nawet małe dziecko dobrze o tym wie,
kto to jest znajomy, a kto obcym jest.
Ze znajomym można bawić się, rozmawiać,
ale gdy ktoś obcy, to trzeba uważać.

Nie wolno zaufać, nawet gdy ktoś mówi,
Że zna mamę, tatę i bardzo nas lubi.
Nie wolno przyjmować słodyczy, podarków,
lub iść z nieznajomym na spacer do parku.

Hymn dzieci (piosenka)
J. Kucharczyk

Masz skórę czarną, żółtą albo białą,
Czy mieszkasz w Polsce, czy też w innym kraju,
To jesteś dzieckiem, tak jak ja,
I chcesz tak żyć, jak chcę żyć ja.

Ref: Każde dziecko na świecie chce bezpiecznie żyć,
Każde dziecko na świecie chce szczęśliwe być.
Chce mieć dobrych rodziców i dom chce własny mieć,
Dobrze uczyć się, pięknie bawić się,
Przecież tak mało chce!

Niech żadne dziecko już nie będzie głodne,
Niech widzi tylko sprawiedliwość, dobro.
Więc wszyscy w zgodzie muszą żyć,
Na świecie pokój musi być.

Ref: Każde dziecko na świecie chce bezpiecznie żyć…

Niech tu, na ziemi, słońce zawsze świeci
I niech szczęśliwe będą wszystkie dzieci.
Bo przecież pięknie można żyć,
Śnić tylko najpiękniejsze sny.

Ref: Każde dziecko na świecie chce bezpiecznie żyć…

Osiągnięcia i sukcesy:
– Prawidłowo artykułuje dźwięki, śpiewa piosenki,
– Wypowiada się na temat ulubionych zabaw dzieci i na temat swojego podwórka, a także na temat przyjaźni i wakacyjnego wypoczynku,
– Tworzy kompozycje z wykorzystaniem różnych materiałów,
– Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie dziesięciu,
– Dodaje i odejmuje w zakresie dziesięciu,
– Wymienia różnice w warunkach życia na różnych kontynentach,
– Wymienia cechy przyjaciela,
– Dzieli słowa na sylaby i głoski,
– Zachowuje się właściwie względem kolegów i koleżanek,
– Wymienia właściwości fizyczne powietrza.
– Wymienia niebezpieczeństwa grożące podczas wakacji.
Copyright ©2018 .