CZERWIEC

OŚRODKI ZAINTERESOWAŃ :

1.2. TAKIE SAME I INNE

3. NA NASZYM PODWÓRKU

4. NADSZEDŁ CZAS WAKACJI

 

OSIĄGNIĘCIA DZIECKA:

– rozpoznaje ludzi innych ras,
– wymienia cechy przyjaciela,
– zauważa i obserwuje zmiany w przyrodzie,
– wymienia oznaki lata,
– rozpoznaje i nazywa kulę,
– wykonuje pracę w różnych technikach plastycznych,
– świadomie wykorzystuje swoje zmysły,
– potrafi skoncentrować swoją uwagę na jednym zadaniu i poprawnie je wykonać,
– rozpoznaje dany przedmiot poprzez węch, dotyk, smak,
– bawi się i śpiewa wspólnie z innymi, gra na instrumentach perkusyjnych
– rozwija sprawność manualną,
– składa w całość pocięte obrazki,
– tworzy akompaniament do piosenki,
– odczytuje wyrazy,
– szanuje i dba o książki,
– zna znaki mniejszości, większości, równości,
– segreguje, przyporządkowuje,
– tworzy mapę skojarzeń,
– potrafi precyzyjnie wykonać ćwiczenie ruchowe,
– zna zasady bezpiecznego zachowania nad wodą, w górach, na ulicy, w domu.

Piosenka:
„Dostał Jacek elementarz”

Dostał Jacek elementarz,
Ależ mina uśmiechnięta,
Hejże hej, hejże ha,
Elementarz Jacek ma.
Hejże hej, hejże ha,
Elementarz Jacek ma.

Idzie właśnie środkiem ścieżki,
Dumny z pierwszej swej książeczki.
Hejże hej, hejże ha,
Elementarz Jacek ma.
Hejże hej, hejże ha,
Elementarz Jacek ma.

Spojrzał Burek w Jacka oczy,
Jakby pytał dokąd kroczy.
Hejże hej, hejże ha,
Elementarz Jacek ma.
Hejże hej, hejże ha,
Elementarz Jacek ma.

Ja do szkoły, też pytanie,
Jestem uczniem miły panie.
Hejże hej, hejże ha,
Elementarz Jacek ma.
Hejże hej, hejże ha,
Elementarz Jacek ma.
Copyright ©2018 .