OŚRODKI TEMATYCZNE:

1.„CO ROBIMY W WOLNYM CZASIE”
2.„TO JUŻ ZIMA”
3, 4. „ŚWIĘTA TUŻ – TUŻ”

OSIĄGNIĘCIA DZIECKA:
– czynnie uczestniczy w spotkaniu z Górnikiem i Mikołajem,
– zna oznaki zimy,
– wie, że ruch na powietrzu jest zdrowy,
– wyzwala w sobie zamiłowanie do śpiewu i ruchu przy muzyce,
– posługuje się liczebnikami,
– wykonuje estetycznie prace plastyczne,
– rozpoznaje przedmioty za pomocą dotyku,
– dostrzega piękno zimowego krajobrazu,
– poprawnie wypowiada się, buduje zdania,
– rozpoznaje litery, sylabizuje , głoskuje,
– potrafi ułożyć z liter wyrazy jedno i dwu- sylabowe
– potrafi określić kierunki oraz miejsce na kartce papieru,
– zna zwyczaje świąteczne i noworoczne,
– działa twórczo,
– wymienia właściwości fizyczne śniegu,
– wycina kształty,
– wymienia nazwy pór dnia,
– układa obrazki historyjki według kolejności zdarzeń,
– rozróżnia drzewa iglaste i liściaste,
– podaje swój adres,
– wie, że należy pomagać uboższym,
– obdarowuje innych prezentami.

POMOCNIK MIKOŁAJA

Ref.:
/Chcę być jego pomocnikiem – nosić worek z prezentami.
Chcę być jego pomocnikiem – jeździć jego saneczkami./ x2

1. Chcę raz pojechać saneczkami, chcę raz poszukać innych miast.
Chcę raz by zabrał mnie Mikołaj do ciemni nieba, złotych
gwiazd.
Ref.: ……

2. Chcę wiedzieć gdzie mieszka Mikołaj, czy telewizor w domu ma.
Skąd bierze prezenty dla dzieci, czy może kota ma lub psa.
Ref.: …

GÓRNICY, GÓRNICY

Górnicy, górnicy,
Co węgiel kopiecie,
wrębówką, kombajnem
pod ziemią jeździcie.

Na świecie, na świecie,
Słoneczko nam grzeje,
A u nas w kopalni,
Pot cięgiem się leje.

Jak przyjdzie wypłata,
Z pieniędzmi przyjdziecie,
To z nami, dziołchami,
Se potańcujecie.

Bo górnik chłop szwarny,
Rod w tańcu wywijo,
I pięknej muzyczki,
Z dzieweczką nie mijo.
Copyright ©2017 .