LISTOPAD 2017

I   Domy-domki

II   Urządzenia elektryczne w gospodarstwie domowym

III  Pada deszcz

IV  Zdrowie naszym skarbem

 

Listopad  J. Koczanowska

 Miesiąc listopad nie jest brzydki

I smutny być nie musi wcale

Wystarczy mu się dobrze przyjrzeć

Żeby zobaczyć wiele zalet.

 

Kiedy ostatnie liście spadną

I szare chmury skryją niebo,

Listopad jest jak baśń ciekawa,

Ma w sobie coś tajemniczego.

 

Wiatr głośno śpiewa, mgły wirują

Deszcz kropelkami w okno stuka

To jest melodia listopada-

Niezwykle piękna, chociaż smutna

 

 Przewidywane osiągnięcia dzieci:

 – samodzielnie radzi sobie z zadaniami

– czeka na swoją kolej w zabawie, rozmowie

– inicjuje zabawy tematyczne

– nawiązuje relacje z rówieśnikami

– stosuje formy grzecznościowe

– inicjuje zabawy konstrukcyjne

– komunikuje się z dziećmi  za pomocą gestów

– tworzy żarty językowe

– prowadzi płynnie dialog

– wie, że tak jak dorośli – posiada swoje prawa

– mówi wyraźnie

– rozpoznaje i nazywa poznane litery d, i, k  pisane i drukowane

– dzieli słowa na głoski

– rytmicznie wypowiada tekst

– odpowiada na pytania dotyczące opowiadania

– rozpoznaje i nazywa figurę geometryczną- trójkąt, prostokąt

– obrysowuje figury, wycina je i układa obrazek

– segreguje figury według kształtu

– porównuje liczebność zbiorów

– wskazuje lewą i prawą stronę

– wykonuje zadania na kartce według poleceń… lewy górny róg….

– ustala wynik dodawania i odejmowania

– nakleja cyferki wg wzoru na telefonie

– rozpoznaje i nazywa cyfry: 1, 2, 3, 4, 5

– waży za pomocą wagi szalkowej

– stosuje określenia cięższy, lżejszy

– zna stare urządzenia stosowane dawniej w gospodarstwie

– dzieli się wiadomościami na temat Tychów, Śląska i Polski

– nazywa symbole narodowe

– zna nazwę miesiąca listopad

– obserwuje chmury

– określa, czy będzie padał deszcz, czy nie.

– wymienia oznaki późnej jesieni

– pokonuje przeszkody

– współdziała z grupą , partnerem podczas ćwiczeń

– przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń ruchowych

– prawidłowo wykonuje ćwiczenia

– śpiewa piosenki i bawi się przy nich

– tworzy akompaniament do piosenek

– słucha muzyki klasycznej

– wypowiada się na temat skojarzeń podczas słuchania muzyki

– wyklaskuje rytm piosenki

– maluje z wykorzystaniem nowej techniki mokre w mokre

– wykonuje prace z różnych materiałów

– wykonuje wydzierankę

– wykonuje koktajl mleczno-owocowy

– wypowiada się na temat zdrowego odżywiania

– wie, że należy ubierać się odpowiednio do warunków atmosferycznych

– wie, jak dbać o zdrowie

– wie, że należy unikać jedzenia słodyczy, chipsów, napojów gazowanych

– wie, na czym polega praca farmaceuty

– właściwie zachowuje się w miejscach publicznych

 

 

TO NAM JESZCZE NIE WYCHODZI 

  • ROZPOZNAWANIE KIERUNKU LEWO, PRAWO
  • WIĄZANIE SZNUROWADEŁ
  • SKOKI NA SKAKANCE
  • MÓWIENIE DO SIEBIE UMIARKOWANYM GŁOSEMCopyright ©2017 .