Sowy

Luty

 

I Zimowe zabawy

Cel ogólny: Kształtowanie nawyków i zachowań pro zdrowotnych                                                        Cel wychowawczy: Ostrożne zachowanie się w zabawie, nie wyrządzanie szkody siebie i innym, mówienie umiarkowanym głosem, nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych

     1.Zabawy z  literą g: małą i wielką, drukowaną i pisaną

2.Rozwiązywanie zagadek o charakterystycznych cechach zimy

3.Zabawa dydaktyczna Odwiedziny w pałacu Królowej Zimy.

4.Pałac Królowej Zimy – wykonanie kolażu w zespołach.

5.Zabawy papierowymi kulami.

6.Zabawa matematyczna Liczymy śnieżne kule (karta pracy).

  1. Dodajemy w zakresie 7.

8.Zabawy przy piosence Buch w śnieżny puch.

  1. Zabawa twórcza – Różne bałwanki.

    10.Rozmowa na temat sportów zimowych.

II Tak mija nam czas                                                                                                                                                            Cel ogólny: poznawanie wybranych mierników czasu                                                                Cel wychowawczy: – Pomaganie dzieciom w lepszym funkcjonowaniu społecznym poprzez zabawy integracyjne i ćwiczenia rytmiczno – muzyczne

1.”U zegarmistrza”- rozmowa z dziećmi w oparciu o ilustracje

2.Zabawa „Orkiestra zegarów.”

3.Zabawa z literą litery w: małą i wielką, drukowaną i pisaną.

4.Słuchanie opowiadania J. Porazińskiej” Baśń o dwunastu miesiącach” (karta pracy).

  1. Zabawa dydaktyczna na określanie logicznej wartości zdań –” Prawda czy fałsz?”

6.Założenie hodowli kasztanowca (dębu).                                                            7.Zabawa przy piosence „W zegarze mieszka czas „

8.Zabawa z cyfrą 8

9.Zabawa dydaktyczna „Teraźniejszość, przeszłość, przyszłość”(karta pracy).

     10.Zawody przyszłości – twórcza zabawa plastyczna.

 

III Czy jesteśmy sami w kosmosie?                                                                                           Cel ogólny: Poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego                                                   Cel wychowawczy: – Rozwijanie umiejętności pracy w grupie  

  1. Rozmowa na temat kosmosu i Układu     Słonecznego                                                                             2. Zabawa z literą p: małą i wielką, drukowaną i pisan                                                                                       3. Wizyta ufoludków- liczymy w zakresie 8                                                                                         4. Rakiety kosmiczne- wykonanie pracy przestrzennej                                                                   5.Słuchanie  opowiadania wg pomysłu nauczyciela                                                                      6.Wykonanie rakiety strzałki                                                                                                                 7.Zabawy przy piosence „Ufoludki”                                                                                                                8. Odejmujemy w zakresie 8                                                                                                                              9. Słuchanie wiersza                                                                                                                          10.Ćwiczenia słuchowo- wzrokowe – „Wokół ufoludków”

IV W świecie dźwięków                                                                                                                                  Cel ogólny: Rozwijanie umiejętności rozpoznawania dźwięków wydawanych przez różne instrumenty                                                                                                                                                         Cel wychowawczy: uwrażliwienie dzieci na piękno muzyki

1.Słuchanie wiersza pt. Fortepian B. Podolskiej                                                                      2.Wykonanie grzechotek z puszek po napojach                                                                                           3. Zapoznanie z historią powstania hejnału na podstawie opowiadania Z. Chmurowej „O trębaczu z Wieży Mariackiej                                                                                                           4.Zabawa dydaktyczna „Zgadnij, jakim jestem instrumentem?                                                         5.Słuchanie piosenki „Skaczące nutki”                                                                                       6.Zapoznanie z wyglądem i sposobem gry na trójkącie i dzwonkach                                       7.Cwiczenia gimnastyczne wg Labana                                                                                     8.Cwiczenia w przeliczaniu liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 8                                      9. Układanie w małych zespołach podkładów rytmicznych do krótkich rymowanek                                       10. Spacer ulicami osiedla- obserwacja śladów na śniegu.   

 

                                                     Piosenka „ Buch w śnieżny puch”

 

Pani zima sypie śniegiem,

my za panią zimą biegiem…

 

Ref.: Puch, puch, puch,

śnieżny puch,

jak to miło w taki puch zrobić buch.

 

Pani zima, biała pani,

hasa w śniegu razem z nami…

 

Ref.: Puch, puch…

Pani zima ciągnie sanki,

a na sankach my bałwanki…

 

Ref.: Puch, puch…

 

„Ufoludki” J. Koczanowska

W piaskownicy za przedszkolem
wylądował srebrny spodek,
a ze spodka już po chwili
ufoludki wyskoczyły.

Małe zwinne i zielone,
mądre i zaciekawione.

Wymierzyły i zbadały
ławki, piłki, trawnik cały.

Odleciały Mleczną Drogą
na planetę Togo-Togo.
Został po nich pył magiczny,
taki był sen kosmiczny.

 
Copyright ©2018 .