SOWY
GRUDZIEŃ

TEMATYKA:
I Co robić w taki smutny czas?
Cel główny: Rozwijanie zainteresowania przyrodą nieożywioną
Cel wychowawczy: Zachęcanie do przebywania na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

1Zabawy z literą l: małą i wielką, drukowaną i pisaną.
2.Talerz pyszności – twórcza zabawa plastyczna.
3.Badanie rozpuszczalności wybranych substancji w wodzie.
4.Konstruowanie gry ściganki, a potem granie z przestrzeganiem obowiązujących w niej reguł.
5.Zabawa matematyczna Labirynt.

6.Zabawy przy piosence Mały marsz.

7.Małe figury i duże figury – ćwiczenia klasyfikacyjne.

8.Spotkanie z Mikołajem.

9.Zabawy Wokół emocji.

10.Wykonanie Cudaczka
rozśmieszaczka z kolorowego kartonu i papieru.

II Nadeszła zima
 Cel główny: Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych
 dla zimy, nazywanie ich, np.: opady śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne
Cel wychowawczy: – Wdrażanie dzieci do robienia niespodzianek osobom najbliższym

1.Zabawy z literą y: małą, drukowaną i pisaną.
2.Rozmowy i doświadczenia dotyczące śniegu.
3.Zabawy pod hasłem Bawimy się bałwankiem (książka).
4.Oglądanie zdjęć obrazów
B.C. Koekkoeka i C. Moneta. Wypowiadanie się na temat zimy przedstawionej na obrazkach
5.Wokół zimy – ćwiczenia słuchowe
6.Zabawy na śniegu, na placu przedszkolnym.
7.Zabawy z liczbą 0.
8.Nowoczesne bałwanki – łączenie masy solnej z materiałem przyrodniczym.
9.Nauka piosenki Zima biała.
10.Rozmowy i obserwacje dotyczące wyglądu drzew iglastych zimą.

III Święta tuż, tuż
Cel główny: Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, związanych ze świętami Bożego Narodzenia

− Cel wychowawczy: wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości.

− 1.Zabawy z litera r: małą i wielką, drukowaną i pisaną.
− 2.Zabawa matematyczna Bombki na choince
− 3.Układanie historyjki obrazkowej według kolejności zdarzeń (karta pracy).
− 4.Wspólne ubieranie choinki.
− 5.Rozmowa o zwyczajach świątecznych, inspirowana wierszem J. Koczanowskiej Wigilia.
− 6.Świąteczna serwetka – tworzenie własnych kompozycji z wykorzystaniem ozdobnych papierów z motywami świątecznymi.
− 7.Zabawy przy piosence Choinkowe całusy.
− 8.Zabawy z liczbą 6.
− 9.Śpiewanie piosenek o choince oraz kolęd.
− 10.Kula śnieżna z aniołkiem – wykonanie prezentu świątecznego dla rodziców

Cele operacyjne:
 rozpoznaje i nazywa literę l: małą i wielką, drukowaną i pisaną
– wykonuje prosty deser
wie, co rozpuszcza się wodzie
– liczy w zakresie siedmiu
porusza się rytmicznie przy piosence
segreguje figury geometryczne pod względem ich wielkości; porównuje ich liczebność
 bawi się z innymi dziećmi
 okazuje uczucia mimiką twarzy
– wykonuje formę przestrzenną Cu- daczka rozśmie- szaczka
 rozpoznaje i nazywa literę y: małą, drukowaną i pisaną
– wymienia wybrane właściwości fizyczne śniegu
– wskazuje kierunki w odniesieniu do siebie
 dzieli słowa na głoski
bawi się na śniegu
– rozpoznaje i nazywa liczbę 0
modeluje wymyślone kształty
 śpiewa piosenkę
wymienia nazwy wybranych drzew iglastych: sosna, jodła, świerk, modrzew
– rozpoznaje i nazywa literę r: małą i wielką,
 drukowaną i pisaną, tworzy zbiory,
 uwzględniając jedną cechę – omawia wygląd świątecznego stołu i mówi, co powinno się na nim znaleźć,
– tworzy własną kompozycję z wyciętych elementów
 podaje swój adres
wspólnie z inny- mi dziećmi ubiera choinkę
– śpiewa piosenkę
rozpoznaje i nazywa liczby 0–6
– śpiewa kolędy

Piosenka Choinkowe całusy
1. Bombki, trąbki z czekolady, nawet słoń
i jabłuszkami serduszka, i cukierków moc.
taka słodka jest choinka – cmok, cmok, cmok.
Kto choinkę pocałuje, ten pokłuje nos.

Ref.: Kłuje nas, raz po raz igiełkami,
właśnie tak darzy nas całusami.
Kłuje nas, raz po raz igiełkami,
lecz i tak mocno ja kochamy.

2. Wstążki, książki, podarunków wielki stos,
gwiazdy, gwiazdki prosto z nieba, co wymarzył kto.
Taka hojna jest choinka – cmok, cmok, cmok.

Ref.: Kłuje nas, raz po raz igiełkami,
właśnie tak darzy nas całusami.
Kłuje nas, raz po raz igiełkami,
lecz i tak mocno ja kochamy.
Wiersz
J. Koczanowska „ Wigilia”

Już choinka pięknie przystrojona
i na sianku opłatek spoczywa
mama głośno do stołu zaprasza
bo już pierwsza gwiazdka zaświeciła.
Wszyscy sobie życzenia składają
najpiękniejsze, świąteczne i szczere
babcia nawet łezkę uroniła
bo jest miłość, radość i wzruszenie.
Copyright ©2017 .