Kadra pedagogiczna Przedszkola nr 21 im. Janusza Korczaka to nauczyciele z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi. Obecnie 10 nauczycielek posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, 5 nauczycielek ukończyło studia podyplomowe. Rada pedagogiczna to zespół wykształconych i kreatywnych pedagogów, którzy dbają o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. To osoby, które systematycznie uczestniczą w kursach, warsztatach metodycznych i konferencjach. W swojej pracy wdrażają nowatorskie metody pracy w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań, uzdolnień i sprawdzania postępów dziecka.  Towarzyszą dziecku w jego indywidualnym rozwoju, niosą pomoc i wspierają w trudnych sytuacjach.

Nad pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli czuwa Dyrektor, który dzieli się z nauczycielami swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym.

 

mgr Lidia Celmer – Dyrektor Przedszkola nr 21

mgr Joanna Szarowicz – Wicedyrektor Przedszkola nr 21

 

Grono pedagogiczne

mgr Anna Boryca

mgr Alicja Celmer

mgr Magdalena Duda

mgr Barbara Florek

mgr Barbara Kańtor

lic. Agnieszka Jesionek

mgr Martyna Mołek

mgr Oktawia Obronczka

mgr Kinga Ogrodowczyk

mgr Patrycja Olendzka

mgr Maria Popek

mgr Anna Potstada

lic. Paulina Serafin

mgr Jolanta Skrzek

mgr Renata Sobień

mgr Joanna Szarowicz

mgr Renata Zoruk

 

mgr Patrycja Olendzka – nauczyciel religii

mgr Alicja Celmer, mgr Oktawia Obronczka – język angielski

mgr Renata Sobień, mgr Grażyna Pieńkowska, mgr Kinga Ogrodowczyk – logopedia

mgr Grażyna Pieńkowska – surdologopeda

mgr Alicja Celmer – pedagog specjalny

 

Personel administracyjno – usługowy dba o to aby przedszkole dobrze funkcjonowało również w pozostałych sferach działania.

Czasem dzieciom trzeba wytrzeć nos, poprawić zmierzwione od zabaw włosy, pomóc skorzystać z toalety, pomóc przy jedzeniu gdy wyjątkowo uparta łyżka nie potrafi dotrzeć do ust. Małe dzieci napotykają na wiele trudności z którymi ciężko im sobie poradzić bez rodziców, dlatego w najmłodszych grupach pomagają pedagogom panie: Agnieszka Zoń
i Natalia Lindner.

Pani Mirosława Tenczyńska – Lubowiecka zawiaduje szatnią i nikt tak jak ona nie radzi sobie z tym tak dobrze. Pomaga przebrać się dzieciom, znajduje pozamieniane miejscami kurtki, sprowadza jednocześnie kilkoro dzieci z kilku grup w czasie krótszym niż mgnienie oka, tak aby żaden rodzic nie musiał czekać zbyt długo na swoją pociechę. Dodaje otuchy przedszkolakom, gdy rano któremuś zakręci się łza w oku po rozstaniu z mamą.

Niestety krasnoludki nie chcą sprzątać sal, a przedszkolaki mają to do siebie, że zostawiają po sobie różne ślady i po zabawie i po jedzeniu. Żeby następnego dnia mogły jednak przyjść do czystej, ładnej sali, ktoś o ten ład i porządek musi zadbać. W naszym przedszkolu dbają o to panie: Barbara Jasińska, Barbara Stempniewicz, Monika Peikert, Anna Zioło – Filipek, Karolina Panek, Barbara Ożga.

Niejadki? Nie w naszym przedszkolu! U nas takie pyszności przygotowują panie kucharki Barbara Lech, Sylwia Wałkowicz, Sabina Kściuk i Beata Bajon, że przedszkolakom tylko uszy się trzęsą przy jedzeniu. A najedzone przedszkolaki to przedszkolaki pełne energii i chętne do zabawy i nauki.

Bez pieniążków niestety nie da się wiele zrobić. O finanse i zakupy dba
w naszym przedszkolu intendent pani Irmina Stefańska i pomoc administracyjna Katarzyna Paduch. Pilnują aby na wszystko starczyło
i aby wszystko było, a to nie lada wyczyn.

 

Jedyny mężczyzna wśród tylu pań to pan Grzegorz –  konserwator, „złota rączka”, spec od wszystkich trudnych misji, który dba o to aby wszelkie usterki były w przedszkolu tylko wspomnieniem.
Copyright ©2023 .