Przedszkole jest otwarte od 6:00 do 17:00

W godzinach 6.00 – 7.30

 • schodzenie się dzieci,
 • stwarzanie warunków do zabaw odpowiadającym zainteresowaniom dziecięcym,
 • zabawy indywidualne i w grupach według zainteresowań dzieci,
 • korzystanie z gier i układanek stolikowych,

W godzinach 7.30 – 9.30

 • zabawy zorganizowane w kole i przy muzyce,
 • zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych,
 • zabawy dydaktyczne
 • prace nauczycieli o charakterze obserwacyjnym,
 • rozmowy indywidualne z dziećmi,
 • prace porządkowe w sali,
 • ćwiczenia poranne,
 • przygotowanie do śniadania -czynności porządkowo – higieniczne,
 • śniadanie.

W godzinach 9.30 – 13.00

 • zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,  wyzwalające aktywność  dziecka w  sferach rozwoju określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego
 • język nowożytni, religia, rytmika,
 • gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe organizowane w sali lub na powietrzu
 • prace gospodarcze i porządkowe,
 • spacery i wycieczki – obserwacje przyrodnicze,
 • zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań
 • praca indywidualna lub grupowa o charakterze kompensacyjnym
 • opowiadanie lub czytanie literatury dziecięcej,
 • obiad w/g harmonogramu – czynności porządkowo – higieniczne,
 • leżakowanie w najmłodszej  grupie  (12:00 do 13:45)

   

W godzinach 13.00 – 17.00

 • zajęcia inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, językowej, matematycznej,
 • zabawa w teatr,
 • zabawy uspokajające i relaksujące,
 • spacery, zabawy w ogrodzie lub kącikach zainteresowań
 • zabawy i ćwiczenia w grupie z uwzględnieniem zainteresowań dzieci,
 • podwieczorek -czynności porządkowo – higieniczne,
 • prace z dzieckiem zdolnym i dzieckiem wymagającym wspomagania
 • zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe
 • zabawy w kącikach zainteresowań według wyboru dzieci.Copyright ©2023 .