motylek

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Serdecznie do Nas zapraszamy ! Ale zanim u nas zagościcie prosimy zapoznać się z poniższymi plikami:

motylek

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA – INFORMACJE

Zasady rekrutacji do przedszkola

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

  • w szczególnych przypadkach dyrektor może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

2. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola, nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

3.Dzieci niebędące obywatelami polskimi są przyjmowane do przedszkola na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

4.Rodzice / prawni opiekunowie / dziecka określają czas przebywania dziecka w przedszkolu oraz ilość posiłków zawierając umowę cywilno – prawną.

5. Rekrutacja do przedszkola odbywa się na podstawie następujących dokumentów:

  •  

Otwarcie systemu dla rodziców – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z załącznikami rozpocznie się dnia 10 lutego.
Wszelkie informacje na stronie internetowej  Rekrutacja 2020

motylek
Copyright ©2023 .