Nasze przedszkole jako placówka wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńcza aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Każda forma współpracy przyczynia się do promowania wychowania przedszkolnego w środowisku a także daje dzieciom możliwość do bezpośredniego kontaktu z rzeczywistością. Współpraca ze środowiskiem przybierała różne formy i służyła różnym celom:

 

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

 • OŚRODEK REHABILITACYJNO – WYCHOWAWCZY – OREW
 • MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 • PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA
 • FESTYN NIEPODLEGŁOŚCI – SPOTKANIE POKOLEŃ
 • BIBLIOTEKA – filia nr 12 – cotygodniowe czytanie dla przedszkolaków w poszczególnych grupach oraz urodziny Książkowego Misia – spotkanie w bibliotece
 • KOMENDA POLICJI I STRAŻ MIEJSKA – Spotkanie z policjantem – Bądź bezpieczny!!!
 • UDZIAŁ W KONKURSACH, IMPREZACH, PROJEKTACH O CHARAKTERZE LOKALNYM I OGÓLNOKRAJOWYM

 

KONKURSY MIEJSKIE  I  OGÓLNOPOLSKIE

 1. „Wrzesień miesiącem Tuwima”
 2. „Mój świat, moje marzenia”
 3. „Cudaki, potworki i inne jesienne stworki”
 4. „Moja mała Ojczyzna”
 5. Konkurs pieśni patriotycznej i historycznej „Nad nami Orzeł Biały”
 6. „Trud pracy górnika”
 7. „Gwiazdkowe anioły”
 8. „Najpiękniejszy list do św. Mikołaja”
 9. „Karteczka Bożonarodzeniowa i Noworoczna”
 10. Konkurs piosenki angielskiej
 11. Konkurs recytatorski „Wierszowisko 2022”
 12. „Tychy oczami najmłodszych”

 
Copyright ©2023 .