LISTOPAD W GRUPIE „PSZCZÓŁKI”

 

Ośrodki tematyczne:

1. Nasza mała ojczyzna
2. Polska moja Ojczyzna
3. Moje hobby
4. Ulubione zajęcia

motylek

„Kiedy pada deszcz, Polsko kocham Cię!” Monika & Mateusz Kluza

  1. Jak mam powiedzieć to, że bardzo kocham Ją?

Jakich słów użyć mam, by wyrazić to, by wyrazić to, by wyrazić to.

Ref. Kiedy pada deszcz, Polsko kocham Cię.

Kiedy wicher dmie, ja uwielbiam Cię.

Słońce czy śnieg, o Tobie wciąż śnię. Polsko, kocham Cię!

2. Polsko tak bardzo chcę, zabliźnić rany Twe.

Ukoić smutki, łzy i szczęśliwie żyć i spokojnie śnić, i w miłości żyć.

Ref. Kiedy pada deszcz….

motylek

Władysław Bełza
Katechizm polskiego dziecka

— Kto ty jesteś?
— Polak mały.
— Jaki znak twój?
— Orzeł biały.
— Gdzie ty mieszkasz?
— Między swemi.
— W jakim kraju?
— W polskiej ziemi.
— Czym ta ziemia?
— Mą Ojczyzną.
— Czym zdobyta?
— Krwią i blizną.
— Czy ją kochasz?
— Kocham szczerze.
— A w co wierzysz?
— W Polskę wierzę.
— Coś ty dla niej?
— Wdzięczne dziecię.
— Coś jej winien?
— Oddać życie.
Copyright ©2022 .